به زندگی نگاه که می کنی انگار اتفاق ها معنی دارد..
تنها چیزی که از گذشته مانده برای ذهن مفلوک بشر همین خاطرات و درس هاست ..
اینکه چه شد که اینگونه شد ..
تقدیر را خیلی ها باور ندارد .. می گویند فقط انسان است و بس.
من اما تو گوشی ها زندگی رو وقتی خودمو به حواب زده بودم یادم نمبره ..
اصن وقتی این جوری نگاه می کنی انگار کل دنیا داره بهت پیام میده ..
درد و رنج ها میشن همین پیاما ..
اینکه باید بری ...
باید برسی .
یا علی
منبع اصلی مطلب : زندگی در پناه خویشتنم
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : باور به تقدیر..